bilety
pl

 

 

Targi MDO - Kraków

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

Robert Męcina l 696 030 088 l robert.mecina@grupamtp.pl

INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Aleksandra Skibińska | 48 539 190 074 | aleksandra.skibinska@grupamtp.pl

PROMOCJA

Miłosz Zagórski | 691 030 268 | milosz.zagorskiat mtp.pl

DYREKTOR PROJEKTU

Violetta Pastwa | 61 869 2687 |violetta.pastwaat mtp.pl