bilety
pl

 

 

Targi MDO - Gdańsk

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

Klaudia Jóźwińska l 691 022 016 l klaudia.jozwinska@grupamtp.pl
Marek Poliński | 691 022 101 | marek.polinski@grupamtp.pl

INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Monika Piernikowska | 691 023 472 | monika.piernikowskaat mtp.pl

PROMOCJA

Miłosz Zagórski | 691 030 268 | milosz.zagorskiat mtp.pl, Małgorzata Bawer l 691 033 299 l malgorzata.bawer@grupamtp.pl

DYREKTOR PROJEKTU

Dariusz Muślewski | 61 869 2520 | dariusz.muslewskiat mtp.pl Violetta Pastwa | 61 869 2687 |violetta.pastwaat mtp.pl