bilety
pl

Inwestycja w ekologię - czy to się opłaca?

Czyste Powietrze i Mój Prąd to obecnie dwie główne drogi wsparcia osób fizycznych pragnących wykorzystywać odnawialne źródła energii, prowadzić prace termomodernizacyjne lub walczyć z wysoką emisją CO2.

Jak zmieniły się obydwa programy, jakie zmiany czekają potencjalnych Beneficjentów w przyszłości, czy warto aplikować oraz jak rozliczać projekty finansowane w ramach tych źródeł?

Zapraszamy na prezentację pt. „Źródła wsparcia osób fizycznych w inwestycjach z zakresu OZE i ochrony powietrza”, którą poprowadzi Inspektor Koordynator Marcin Gregorowicz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Targi MDO, sobota, 7 marca, godz. 13:00-13:45

2020-03-03